Shen Shi Tong KeLi (15g*10 bags)(4G*10bags) 140 Boxes

Shen Shi Tong KeLi (15g*10 bags)(4G*10bags) 140 Boxes

  • $1,142.40 USD


Total : 140 boxes (4 shipments of 35 each)

Shen Shi Tong KeLi (15g*10 bags) Sugar type-----30 boxes

Shen Shi Tong KeLi (4g*10 bags) No Sugar type------5 boxes